ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร
  • เปิดกระป๋องชิริโอ้
    เพื่อพบกับสิ่งที่ดีที่สุดจากอิตาลี่

Autentico
italiano

 ชาวสวนมากกว่า 14,500 คน รวมกลุ่มกันภายใต้ 51 สหกรณ์ขนาดใหญ่  เพื่อปลูกผักและผลไม้ทั่วพื้นที่ในอิตาลี

ชาวสวนอิตาเลียน

คุณภาพ

คุณภาพของการเก็บรักษาสินค้าชิริโอ้
มีคุณภาพที่โดดเด่นและวัตถุดิบของเรา
ส่งตรงจากอิตาลี 100% และเราใจใส่อย่างมากในการดูแลตลอดกระบวนการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุหีบห่อ

คุณภาพพรีเมี่ยม

สูตรอาหาร

Main dish
Medium
2:30 hrs
Beef Goulash
Starter
Medium
30 min
Terrine of red salmon
Main dish
Easy
20 min
Penne all’arrabbiata
Main dish
Hard
50 min
Marinara risotto
Side dish
Medium
4,25 h
Sicilian-style pizza

ค้นหา

สูตรอาหารทั้งหมด

Partnership

SOCIAL

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits