ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

ช่องทางติดต่อ

CONSERVE ITALIA SALES OFFICE IN UK

MEDITERRANEAN GROWERS LTD        

Premiere House 
2nd Floor 
Elstree Way 
Borehamwood 
Herts. WD6 1JH

The office is currently closed due to Covid 19 however we are responding to enquiries via e-mail.

Please get in touch with us sending an email to:  gjones@ccci.it

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits