ผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศ
ผัก
ซอสพร้อมรับประทาน
แยมและมาร์มาเล
ร้านอาหาร

Colors

#02285
#1b8eca
#8d744b
#efe7dc
#c6361f
#7daf20
#f6ce44
#5f3e6b
#2a2f3c

Spacing

8px
16px
32px
64px
128px

Typography

h1 - font zillaslab 60px

.altcolorhead .altfonthead

h2 - font zillaslab 50px

h3 - font zillaslab 40px

h4 - font zillaslab 30px

h5 - font zillaslab 25px
h6 - font zillaslab 20px
p  - font montesrrat 16px
.altfont .altcolor

Box shadows - border radius

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits